Пластмасови разделящи фиксаторни капачки

...виж цялата нформация

Транспортни ленти от ALPHAbelt

...виж цялата нформация

Централен офис:
гр. Пловдив,
Брезовско шосе 147 А

тел: 032 940 557
GSM: 0887 400 558
факс: 032 940 836
e-mail: info@abg.bg

Складова база:
с. Звъничево , стопански двор

тел: 03521 23 52
GSM: 0886 811 390